Regnskapet er ein sentral informasjonskjelde i en einkvar bedrift. Rekneskapet skal være riktig i forhold til lover og reglar.

I tillegg er det viktig å finne fram til den informasjonen som best beskriver utviklinga i verksemda og som kan brukast til å justere kursen framover før det kan oppstå problem. Difor er det viktig med ein tett dialog mellom kunde og rekneskapsførar for å tilpasse rapporter og analyser slik at regnskapet blir et nyttig verkty. Saman med kunden avtaler vi korleis dei konkrete oppgåvene skal løysast, og kva de ynskjer av oss som rekneskapsførar.

Innan regnskapsføring tilbyr vi følgjande:

  • Fakturering
  • Årsoppgjør
  • Budsjettering
  • Lønn
  • Rapporter til det offentlige